ZGODOVINA KRAJA

 

ZGODNJA DOBA

Ajdovski gradec, kamor je največji slovenski pesnik postavil svojo epsko pesnitev Krst pri Savici, v kateri na svoj pesniški način opisuje pokristjanjevanje, je tudi bogato arheološko najdišče. Lahko bi rekli, da je Ajdovski gradec simbol železarstva v Bohinju. In prav železarstvo je tisto, ki je bilo več kot 2500 let odločujoč dejavnik pri razvoju Bohinja.
Bohinj je bil naseljen že v bronasti dobi, o čemer pričajo nekatere arheološke najdbe. Arheologi so odkrili, da najstarejše naselbine v Bohinju segajo v 7. stol.pr .Kr. Na Ajdovskem gradcu so bile izkopane številne najdbe, ki pričajo, da je bil mali grič na vhodu v Bohinjsko Bistrico naseljen neprestano celo tisočletje (med 6 stol. pr.Kr. in 7. stol.n.št.). Trgovanje z železom in drugimi polizdelki je potekalo preko južnih bohinjskih hribov na primorsko stran.
Danes vemo, da je Bohinj pripadal Svetolucijski kulturni skupini, ki je imela svoje središče na Mostu na Soči. Kasneje, v 1.stol. pr. Kr., je bil Bohinj kot del Noriškega kraljestva že vključen v železarsko trgovino. Čas rimskega imperija je sicer prinesel manjšo naseljenost vendar pa je Bohinj potem, ko je bila zgrajena utrdba na Ajdovskem gradcu, ki je bila nekakšno zatočišče (refugij), postal vse pomembnejši. Bohinj je bil namreč odmaknjen od glavnih poti in zato zatočišče staroselcem, ki so v času preseljevanja bežali pred »barbarskimi« ljudstvi. Med njimi so bili tudi predniki Slovencev, ki so se najbrž od staroselcev naučili železarske obrti.

SREDNJI IN NOVI VEK

Obdobje srednjega veka v Bohinju ni dovolj poznano. Omenili smo že, da se takrat ime Bohinj prvič pojavi v pisnih virih. O samem železarstvu v tem obdobju pa nimamo veliko konkretnih podatkov. Vendar pa nam ustno izročilo, ki sicer nima zgodovinskega ozadja in po katerem naj bi koroška kneginja Hema v 11.stoletju imela v lasti železarski obrat pri Nomenju (Plavži Sv. Heme), daje slutiti, da železarstvo v tem obdobju ni zamrlo.
V 16. stoletju se je železarstvo, fužinarstvo v Bohinju izredno razmahnilo. Nastali so železarski obrati v Bistrici na Pozabljenem in v Stari Fužini (Staro kladvo). Proizvodnja železa se je zaradi vse večjih potreb spremenila, kar je bila zasluga laških kovačev, ki so se v Bohinj preselili iz Furlanije Julijske krajine. Kljub temu pa so imele fužine probleme z rentabilnostjo, zato so se lastniki večkrat menjavali.

BOHINJ IN DRUŽINA ZOIS

Leta 1777 je fužine kupil Žiga Zois, kulturni mecen, mineralog, metalurg in gospodarstvenik. Zois se je z vso vnemo posvetil ukrepom za izboljšanje gospodarskega položaja bohinjskih fužin. Staro ozko pot skozi Štenge, ki je do takrat povezovala Bohinj z ostalo Kranjsko, je dal povečati in tako je nastala 3m široka pot na desnem bregu Save.  V bohinjske obrate je uvedel nov rudarski red, s čimer je skušal izboljšati oskrbo fužin z rudo. Dal je narediti most čez potok Mostnico, ki ga danes poznamo kot Hudičev most.
S svojimi ukrepi je tudi vzpodbudi prvi vzpon na Triglav. Zois si je namreč obetal nova nahajališča rude in je vzpon sponzoriral. 26. avgusta 1778 so se tako štirje Bohinjci prvič povzpeli na vrh Triglava. Kljub številnim ukrepom pa Zois, ki je ni uspel konkurirati vse cenejšemu švedskemu in angleškemu jeklu. Poleg tega so francoske vojne še dodatno zavirale razvoj fužin. Žiga Zois je bil primoran vse svoje obrate zapustiti svojemu nečaku Karlu, ta pa svoji ženi Serafini, ki je končno fužine prodala Kranjski industrijski družbi. Ta je s fužinami upravljala do velikega požara leta 1891, v katerem so pogorele bistriške fužine. Proizvodnjo železa so po požaru prenesli na Jesenice, s čimer se je v Bohinju končalo več kot 2500 letno obdobje železarstva.

 1. SVETOVNA VOJNA

Prva svetovna vojna se je za Bohinjce začela leta 1915, ko je Italija vstopila v vojno in se je odprla krvava soška fronta. Bohinj je postal zbirališče vojakov in materiala za fronto med Batognico in Mrzlim vrhom v Krnskem pogorju. Od železnice v Bohinjski Bistrici je do Ukanca vodila ozkotirna železnica, ki so jo zgradili konec leta 1915. Od tam so sprva vagone vlekli s konjsko vprego, leta 1917 pa so progo elektrificirali. S konji so od končne postaje tovorili preko Komne do Bogatinskega sedla.
Jeseni

AR-140509925

leta 1915 so zgradili sistem žičnic. Tako so ves material lahko pripeljali do neposrednega zaledja bojšča na Krnu in Mrzlem studencu. V Bohinju so bila tri vojaška pokopališča in več barakarskih naselij.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja